Ford Ranger WT 3.2 AT 2016, Màu cam, Đi 73,000Km, Cá nhân ủy quyền, Giá 770Tr

Ford Ranger WT 3.2 AT 2016, Màu cam, Đi 73,000Km, Cá nhân ủy quyền, Giá 770Tr